top of page

Aivojen uudelleen koulutus neuroplastisuus harjoittelu

Updated: 7 days ago Aivokoulutusta Kroonisten Sairauksien Hoidossa

Aivokoulutus eli aivojen uudelleenjohdotus on herättänyt kiinnostusta erityisesti kroonisten sairauksien, kuten kroonisen väsymysoireyhtymän (ME/CFS) hoidossa. Eräs Gupta-ohjelma, tunnetaan myös nimellä Gupta Amydala Retraining, tarjoaa ainutlaatuisen lähestymistavan, joka perustuu amygdala-hypoteesiin. Tämä artikkeli tutustuttaa sinut neuroplastisuus-ohjelmaan ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin aivojen uudelleen koulutuksen saralla. Käsittelemme myös vastaavanlaisia menetelmiä, kuten hypnoterapiaa ja HermorataJoogaa.


Amygdala-Hypoteesi ja Aivokoulutuksen Filosofia

Gupta-ohjelma perustuu amygdala-hypoteesiin, joka liittyy kroonisen väsymysoireyhtymän taustalla oleviin neurobiologisiin tekijöihin. Neuroplastisuus ohjelman tavoitteena on muuttaa amygdalan ja saaren toimintaa auttaakseen potilaita toipumaan tai lievittämään kroonisia oireitaan. Vaikka tätä hypoteesia tutkitaan vasta, mm. Gupta-ohjelma on esittänyt onnistuneita tuloksia myös fibromyalgian ja sähköherkkyyden hoidossa.


Autonominen Hermosto ja Aivokoulutus

Aivokoulutuksen kannattajat, mukaan lukien Gupta-ohjelma, ajattelevat, että autonomisen hermoston toimintahäiriöt liittyvät CFS:n monimutkaiseen luonteeseen. Autonominen hermosto säätelee ruoansulatusta, verenkiertoa ja muita elimistön toimintoja, ja sen häiriöt voivat vaikuttaa kroonisiin sairauksiin. Tämä ei tarkoita, että oireet olisivat kuvitteellisia, vaan että hermosto ilmentää niitä fyysisesti monin eri tavoin.


Aivokoulutuksen Menetelmät

Aivokoulutuksessa käytettävät menetelmät vaihtelevat hypnoterapiasta ja itsehypnoosista erilaisiin neuroplastisuusl -menetelmiin. Ohjelmien kehittäjät ajattelevat, että sairaus ylläpitää itseään monimutkaisten reaktioiden kautta, joissa amygdala ja muut aivojen osat herkistyvät tiettyihin laukaisimiin. Tämä johtaa erilaisiin oireisiin, luoden itsensä vahvistavan palautesilmukan. Aivokoulutuksen keskeinen idea on hermoston uudelleen kytkeminen yksinkertaisilla interventioilla, kuten hengitysharjoituksilla.


Kokemuksia neuroplastisuus harjoittelu-ohjelmasta

Vaikka empiirinen tutkimus aivokoulutuksen ja ME/CFS:n yhteydessä on vielä rajallista, vastaavia menetelmiä on tutkittu muissa olosuhteissa, kuten posttraumaattisessa stressihäiriössä (PTSD). Gupta-ohjelma on julkaissut omia tuloksiaan, joissa 93 prosenttia ohjelman loppuunsaattaneista koki toipumista, ja 67 prosenttia ilmoitti merkittävästä parantumisesta.


Henkilökohtainen Kokemus Aivokoulutuksesta

Jaan henkilökohtaisen kokemukseni Gupta-ohjelman kaltaisesta neuroplastisuus harjoittelusta hypnoterapia aplikaatiolla ja HermorataJooga aplikaation avulla. Olen ylpeä näiden vaikutuksista oman elämäni uudelleenrakentamisessa. Aivokoulutuksen avulla olen onnistunut palauttamaan unen, hermoston ja olen onnistunut voittamaan uupumuksen.


Toivottavasti artikkeli kannustaa lukijoita kokeilemaan erilaisia lähestymistapoja, kuten hypnoterapiaa ja hermoratajoogaa, henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistämiseksi.


Johtopäätös: Uusi Mahdollisuus Itseensä Luomiseen

Neuroplastisuus harjoittelu-ohjelma tarjoaa erilaisen näkökulman kroonisten sairauksien hoidossa, ja sen periaatteet perustuvat hermoston uudelleen koulutukseen. Vaikka emme vielä voi täysin ymmärtää sen vaikutuksia, monet henkilöt ovat kertoneet positiivisista muutoksista.


Lopuksi, korostan jokaisen oman elämän muutoksen merkitystä ja kannustan lukijoita olemaan avoimia uusille mahdollisuuksille itsensä luomisessa.


Rakkaudella, Weera Elina

Aloita parantuminen nyt!

Ota vastuu omasta hyvinvoinnistasi
Seuraa somessa
Kiitos, kun jaat kanssamme!


760 views0 comments

Comments


riippumatto mainonta.webp
bottom of page