top of page

HEAL

Sosiaalinen ahdistuneisuus: kuinka selvitä mindfulnessilla

Updated: Apr 18

Weera Elina 17.4 2023


Sosiaalinen ahdistus on haastava tila, joka voi vaikuttaa jokapäiväiseen elämään. Se voi vaikeuttaa seurustelua, julkista puhumista ja jopa päivittäisten tehtävien suorittamista, kuten ruokakaupassa käymistä. Vaikka perinteiset hoidot, kuten terapia ja lääkitys, voivat olla tehokkaita, on yhä enemmän todisteita siitä, että mindfulness voi olla myös hyödyllinen työkalu sosiaalisen ahdistuksen hallinnassa.


Sosiaalisen ahdistuksen ytimessä ovat syvälle juurtuneet negatiiviset uskomukset ja ajatukset itsestään ja muista, joita usein kutsutaan Schemaksi. Nämä uskomukset voivat olla haastavia tunnistaa ja muuttaa, mutta mindfulness voi auttaa yksilöitä tiedostamaan ne ja oppimaan haastamaan ja muotoilemaan ne uudelleen positiivisempaan valoon.


Tässä kirjoituksessa tutkimme yhdessä, kuinka mindfulness voi auttaa henkilöä voittamaan sosiaalisen ahdistuksen tulemalla tietoisemmaksi skeemastaan ​​ja oppimalla hallitsemaan negatiivisia ajatuksia ja uskomuksia. Keskustelemme myös käytännön tekniikoista mindfulnessin sisällyttämiseksi jokapäiväiseen elämään sekä ammattiavun hakemisen tärkeydestä tarvittaessa. Mindfulnessin avulla yksilöt voivat löytää enemmän rauhaa ja luottamusta sosiaalisiin tilanteisiin ja nauttia täyttävästä elämästä.
Sosiaalisen ahdistuksen ymmärtäminen


Sosiaalinen ahdistuneisuus on ahdistuneisuushäiriön tyyppi, jolle on tunnusomaista jatkuva pelko sosiaalisista tilanteista tai suoritustilanteista, joissa joku joutuu muiden mahdollisen tarkastelun kohteeksi. Tämä pelko voi olla niin voimakas, että se häiritsee jokapäiväistä elämää ja vaikeuttaa sosiaalisiin tapahtumiin osallistumista, työtä tai jopa kotoa poistumista.


Tutkimusten mukaan sosiaalinen ahdistuneisuushäiriö vaikuttaa noin 7 %:iin väestöstä. Se kehittyy tyypillisesti teini-iässä tai varhaisessa aikuisiässä, ja se on yleisempää naisilla kuin miehillä.


Yleisiä sosiaalisen ahdistuksen oireita ovat:


Voimakas pelko tai ahdistus sosiaalisissa tilanteissa

Fyysiset oireet, kuten hikoilu, vapina tai punastuminen

Vaikeus puhua tai kommunikoida tehokkaasti

Sosiaalisten tilanteiden tai suoritustilanteiden välttäminen

Pelko tulla tuomituksi, kritisoiduksi tai nöyryytetyksi

Sosiaalinen ahdistus voi olla heikentävä tila, joka vaikuttaa yksilön elämän kaikkiin osa-alueisiin. Se voi johtaa sosiaaliseen eristäytymiseen, masennukseen ja muihin mielenterveysongelmiin. Ammattilaisen avun hakeminen on tärkeää sosiaalisen ahdistuksen tehokkaan hallinnan ja elämänlaadun parantamisen kannalta.


Mitä on Mindfulness?


Mindfulness on käytäntö tuoda tuomitsematon tietoisuus nykyhetkeen. Siihen liittyy huomion kiinnittäminen ajatuksiin, tunteisiin ja fyysisiin tuntemuksiin joutumatta niihin kiinni. Mindfulnessin tavoitteena on lisätä itsetuntemusta, vähentää stressiä ja parantaa yleistä hyvinvointia.


Mindfulnessin juuret ovat buddhalaisuudessa, mutta viime vuosina se on saavuttanut suosiota maallisena käytäntönä psykologiassa ja muilla aloilla. Sillä on osoitettu olevan monia etuja, kuten ahdistuksen ja masennuksen oireiden vähentäminen, unen parantaminen ja yleisen tunnesääntelyn parantaminen.


Kun kyse on sosiaalisen ahdistuksen hallinnasta, mindfulness voi olla erityisen hyödyllinen. Tuomalla huomion nykyhetkeen yksilöt voivat oppia tunnistamaan ja hallitsemaan negatiivisia ajatuksia ja uskomuksia, jotka vaikuttavat sosiaaliseen ahdistukseen. Mindfulness voi myös auttaa ihmisiä tulemaan tietoisemmiksi fyysisistä tunteistaan ​​ja oppimaan hallitsemaan niitä sosiaalisissa tilanteissa, kuten käyttämällä syvähengitysharjoituksia tai progressiivista lihasten rentoutumista.


Mindfulnessia voidaan harjoittaa monin eri tavoin, mukaan lukien meditaatio, hypnopterapia, hengitysharjoitukset tai yksinkertaisesti huomioiminen läsnä olevaan hetkeen koko päivän ajan. Se on taito, jota voidaan kehittää ajan myötä säännöllisellä harjoittelulla.


Seuraavassa osiossa tutkimme, kuinka mindfulnessia voidaan käyttää erityisesti sosiaalisen ahdistuksen hallintaan, ja tarjoamme käytännön tekniikoita mindfulnessin sisällyttämiseksi jokapäiväiseen elämään.


Mindfulnessin harjoittaminen sosiaaliseen ahdistukseen


Syvähengitysharjoitukset


Syvähengitysharjoitukset ovat yksinkertainen ja tehokas tapa hallita ahdistusta sosiaalisissa tilanteissa. Kun olemme ahdistuneita, hengityksemme on taipumus olla pinnallista ja nopeaa, mikä voi pahentaa ahdistuksen tunteita. Harjoittelemalla syvähengitysharjoituksia voimme hidastaa hengitystämme ja rauhoittaa hermostoamme. Yksinkertaisessa harjoituksessa hengitetään hitaasti sisään neljään, pidätetään hengitystä laskettaessa neljä, hengitetään hitaasti ulos laskettaessa neljä ja pidätetään hengitystä uudelleen laskettaessa neljä. Tämä harjoitus voidaan toistaa niin monta kertaa kuin on tarpeen.


Kiinnitetään huomio nykyhetkeen


Yksi mindfulnessin perusperiaatteista on kiinnittää huomio nykyhetkeen sen sijaan, että joutuisit murehtimaan tulevaisuutta tai katumaan menneisyyttä. Sosiaalisissa tilanteissa tämä voi sisältää huomion kiinnittämistä ympäristöön, ympärillämme oleviin ihmisiin ja omiin fyysisiin tunteisiimme. Tuomalla huomion nykyhetkeen voimme tulla tietoisemmiksi ajatuksistamme ja tunteistamme ja oppia hallitsemaan niitä tehokkaammin.


Negatiivisten ajatusten tunnistaminen ja haastaminen


Negatiiviset ajatukset ja uskomukset ovat keskeinen osa sosiaalista ahdistusta. Mindfulnessia harjoittamalla henkilöt voivat tulla tietoisemmiksi näistä negatiivisista ajatuksista ja uskomuksista ja oppia haastamaan ja muotoilemaan ne uudelleen positiivisempaan valoon. Jos joku esimerkiksi tuntee olonsa ahdistuneeksi esityksen pitämisestä, hänellä voi olla ajatuksia, kuten "Aion sotkea ja nolata itseni". Mindfulnessin avulla he voivat oppia tunnistamaan nämä ajatukset ja haastamaan ne realistisemmilla ja positiivisemmilla ajatuksilla, kuten "Olen valmistautunut tähän esitykseen ja pystyn käsittelemään sitä."Itsemyötätunnon harjoittaminen


Sosiaalinen ahdistus voi olla haastava ja eristävä tila, ja on tärkeää harjoittaa itsemyötätuntoa. Tämä tarkoittaa, että kohdellaan itseäsi ystävällisesti ja ymmärtäväisesti sen sijaan, että olisit itsekriittinen tai tuomitseva. Mindfulness voi auttaa ihmisiä tulemaan tietoisemmiksi omasta puhumisestaan ​​ja oppimaan korvaamaan negatiivisen itsepuheen positiivisemmalla ja tukevammalla itsepuheella.


Mindfulnessin sisällyttäminen jokapäiväiseen elämään voi olla tehokas työkalu sosiaalisen ahdistuksen hallinnassa. Seuraavassa osiossa tutkimme erityisiä mindfulness-tekniikoita, joita voidaan käyttää sosiaalisen ahdistuksen hallintaan.Tietoinen kuunteleminen ja näkeminen


Sosiaalisissa tilanteissa voi olla helppoa jäädä kiinni omiin ajatuksiin ja huolen aiheisiimme, emmekä todella kuuntele muita. Tietoiseen kuunteluun kuuluu huomion kiinnittäminen puhujaan, hänen sanojensa ja kehonkielensä huomioiminen sekä aktiivisen kuuntelemisen harjoittaminen. Harjoittelemalla tietoista kuuntelemista yksilöt voivat sitoutua enemmän sosiaalisiin tilanteisiin ja tuntea olevansa enemmän yhteydessä muihin.


Toisaalta tietoiseen näkemiseen liittyy huomion tuominen visuaaliseen ympäristöönsä tuomitsemattomalla ja uteliaalla tavalla. Tämä tekniikka voi olla hyödyllinen sosiaalisen ahdistuksen hallinnassa siirtämällä huomion pois sisäisistä ajatuksista ja huolista nykyhetkeen. Harjoitellakseen tietoista näkemistä yksilöillä voi kestää hetken katsoakseen todella ympäristöään, huomatakseen värejä, muotoja ja tekstuureja ja kiinnittäen huomiota mahdollisiin tunteisiin, joita syntyy. Tätä tekniikkaa voidaan harjoitella missä tahansa, kuten ulkona kävellessä tai jonossa, ja se voi auttaa ihmisiä tuntemaan olonsa maadoittaneemmiksi ja yhdistyneemmäksi nykyhetkeen.


Mindfulness ja ammattimainen apu


Vaikka mindfulness-tekniikat voivat olla hyödyllisiä sosiaalisen ahdistuksen hallinnassa, on tärkeää hakea ammattiapua, jos oireet jatkuvat tai pahenevat. Mielenterveysammattilainen voi tarjota ohjausta ja tukea sellaisen hoitosuunnitelman kehittämisessä, joka sisältää mindfulness-käytännöt muiden näyttöön perustuvien hoitojen, kuten kognitiivis-käyttäytymisterapian (CBT) tai lääkityksen, ohella.


Hypnpterapia voi olla erityisen tehokas sosiaalisen ahdistuksen hoidossa, koska se käsittelee keskeisiä uskomuksia ja kokemuksia, jotka edistävät sosiaalista ahdistusta, kuten riittämättömyyden tunnetta tai hylkäämisen pelkoa. Hypnoterapiassa yksilöt työskentelevät terapeutin kanssa tunnistaakseen ja haastaakseen negatiivisia tapojaja kehittääkseen mukautuvaisempia selviytymisstrategioita.


Mindfulness-tekniikat voidaan integroida hypnoterapiaan auttamaan yksilöitä kehittämään parempaa itsetietoisuutta ja myötätuntoa sekä auttamaan yksilöitä pysymään läsnä ja maassa haastavissa tilanteissa. Yhdistämällä mindfulness-käytännöt hypnoterapiaan, sosiaalista ahdistusta kärsivät henkilöt voivat kehittää taitoja ja tukea, joita he tarvitsevat oireiden hallitsemiseksi ja elämänlaadun parantamiseksi.


Johtopäätös


Mindfulness-tekniikat ovat tehokas työkalu sosiaalisen ahdistuksen hallintaan ja yleisen elämänlaadun parantamiseen. Vaikka ammattiavun hakeminen on aina suositeltavaa, mindfulness-käytännöt voivat auttaa ihmisiä oppimaan hallitsemaan negatiivisia ajatuksia ja tunteita ja kehittämään suurempaa itsetuntoa. Yhdistämällä mindfulness-tekniikoita ammattiapuun, sosiaalista ahdistusta kärsivät henkilöt voivat kehittää taitoja ja tukea, joita he tarvitsevat oireiden hallintaan ja täyttämään elämäänsä. Mindfulness-meditaatiolla ja -terapialla yksilöt voivat löytää enemmän rauhaa ja onnellisuutta elämässään.


Tervetuloa palveluihimme!

Hypnoterapeutti Weera


Aloita parantuminen nyt!

Ota vastuu omasta hyvinvoinnistasi

Seuraa somessa

Aloita matkasi kohti paranemista jo tänään!

Kiitos, kun jaat kanssamme!

Hypnoterapia
30 views0 comments

コメント


riippumatto mainonta.webp
bottom of page